Český sportovní kůň

Svaz chovatelů CS koní v ČR, z.s.

00000123

00000124

Aktuálně

Změna plemenné knihy - český sportovní kůň
Vážení chovatelé,
 
S velkou radostí vám oznamuji, že MZe ČR nám dne 5. 6. 2023 schválilo změny Šlechtitelského programu a související dokumenty pro plemeno český sportovní kůň.

Z tohoto důvodu bude Plemenná kniha slovenského teplokrevníka nadále pokračovat jako Plemenná kniha českého sportovního koně a všechna již letos narozená hříbata i všichni ostatní koně, klisny, hřebci již budou registrování do této plemenné knihy. Jinak se pro chovatele nic nemění, výkonnostní zkoušky tříletých klisen i výběry hřebců pro plemenitbu, vše bude stejné jako každý rok, mění se pouze dosavadní název naší Plemenné knihy, která bude pokračovat nadále jako Plemenná kniha českých sportovních koní.  Zachováno bude i naše označení CS (C – český, S – sportovní) kůň. Mění se ale název našeho chovatelského svazu na Svaz chovatelů CS koní v ČR,z.s. Pro jakékoliv další informace ohledně této změny se prosím obracejte na sekretariát našeho svazu, děkuji vám.
 
Přeji všem chovatelům mnoho chovatelských úspěchů, těším se na naši další spolupráci a na naše setkání při našich chovatelských akcích.
 
Dana Kováčová
předsedkyně Svazu chovatelů CS koní v ČR, z.s.

 
Inseminační dávky 2023

Zde najdete seznam hřebců zapsaných v PK CS - inseminační dávky
Svod klisen Proseč 2023

Tradici jarní svodů klisen stále drží farma Hrnčíř v Proseči pod Křemešníkem. Dne 5. května tam proběhl svod, kde byla inspektorovi oblasti předvedena CS klisna 80/522 Antonia po Dartoni, z S-Acobada po Acobat II (chovatele Ing.Jiřího Mayera, v majetku Hany Moravcové). Klisna od inspektora obdržela známku 7,73 bodu. Text a foto: Martina Kůstková
 
Odměna pro majitele hříbat CS na výstavách 2023

Svaz chovatelů CS odmění majitele hříbat CS, která se představí na některé z výstav nebo přehlídek pořádáných v roce 2023 ve spolupráci se svazem. Příspěvek bude ve výši 1500 Kč. K vyplacení příspěvku je třeba vyplnit formulář, který je přílohou. Dále je třeba dodat fotografii hříběte z dané akce.
Výběr hřebců do PK - Martinice 2023 - výsledky

Přinášíme vám fotogalerii hřebců vybraných v körungu, který proběhl v Martinicích 16. března 2023. Celkem bylo vybráno osm hřebců. Jak jsme již informovali, vítězem se stal CS Dusbaba (5188 Diamant de Semilly x 5035 Carthago Z) z chovu Zdeňka Müllera. Komisi, která pracovala ve složení Rudolf Doležal, Jana Hanáková, Zuzana Plundrová, David Vacek a Dušan Vantroba, se líbil hlavně ve skoku ve volnosti. Vysoké hodnocení bral i za exteriér a původ.

Mezi dalších sedm vybraných hřebců patří CS Kajetán DK (5223 Kannan x 5157 Diarado, chov. Dana Kováčová), který svou průměrnou známky navýšil hlavně skokem ve volnosti, komisařům se líbil i původ. Další z vybraných ČT Grand Astor HT (2584 Grand Step Koláček x Amon, chov. ZH Tlumačov) bral nejvyšší ze známek za takzvané vnitřní vlastnosti, do nichž se zahrnují vlohy pro výkon, ochota k práci, charakter a temperament. KWPN Poker Love P (Poker de Mariposa x Krunch de Breve, chov. Pegasus Stables) dostal vyrovnané hodnocení, nejvíce se komisi líbil ve volnosti a ocenili také vnitřní vlastnosti a původ. Vybraný byl i ČT Preen – Rufa (2904 Przedswit Rufa x 5161 Corlensky G), jenž zabodoval ve volnosti díky stylu skoku, komise oznámkovala vysoko i vnitřní vlastnosti. Mezi vybrané se dostal i CS Delacroix (5157 Diarado x 1069 Beethowen, chov.Jan Chýle). Ten zaujal původem, exteriérem a výkonem ve skoku ve volnosti. V körungu uspěl i CS Dollar Siderit (5274 Million Dolar x 2262 Meander, chov. Jiří Tměj), zabodoval hlavně původem a exteriérem, ale dobře se předvedl i ve volnosti. Holštýn Dincarro (Dinken x Carry, chov. Busse Werner) byl také vybrán. Dostal vysokou známku za vývin a celkový dojem. Komise ocenila i jeho původ. Pořadí hřebců, jak je zde uvedeno, odpovídá pořadí dle katalogových čísel.
 
Výběr hřebců do PK - Martinice 2023

Ve čtvrtek 16. března proběhl v Martinicích výběr hřebců do PK CS. V körungu uspělo osm hřebců. Vítězem byl vyhlášen CS Dusbaba (5188 Diamant de Semilly x 5035 Carthago Z) z chovu Zdeňka Müllera.

Vybraní byli dále CS Kajetán DK (5223 Kannan x 5157 Diarado, chov. Dana Kováčová), ČT Grand Astor HT (2584 Grand Step Koláček x Amon, chov. ZH Tlumačov), KWPN Poker Love P (Poker de Mariposa x Krunch de Breve, chov. Pegasus Stables), ČT Preen – Rufa (2904 Przedswit Rufa x 5161 Corlensky G), CS Delacroix (5157 Diarado x 1069 Beethowen, chov.Jan Chýle), CS Dollar Siderit (5274 Million Dolar x 2262 Meander, chov. Jiří Tměj a hřebec Dincarro (HOLST, Dinken x Carry, chov. Busse Werner). Další info a fotogalerii přineseme.
 
Katalog hřebců - výběr do plemenitby 16. 3. 2023

Vážení chovatelé,

v přiloženém souboru najdete katalog hřebců přihlášených do výběru do PK CS, který se bude konat 16. 3. 2023 v Martinicích. 

Katalog byl aktualizován 11. 3. 2023
Přihlášky körung - Martinice 2023

UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE: Přihlášky do výběru hřebců do plemenitby PK, který proběhne v Martinicích, podávejte nejpozději do pátku 10. března do 9:00 hodin! 
Výběr hřebců do PK - Martinice 2023 DOKUMENTY

Vážení chovatelé,

máme pro vás dokumenty potřebné k výběru hřebců do PK, který proběhne v Martinicích 16. března 2023. 

Níže najdete formulář přihlášky, metodiku a program výběru a veterinární protokol. 
Pozvánka - Valná hromada svazu chovatelů CS
Vážení členové, 
v příloze najdete pozvánku na VH Svazu chovatelů slovenského teplokrevníka. Koná se 15. března 2023 od 16.00 hodin v Martinicích. 
Krásné Vánoce a šťastný rok 2023!
Krásné Vánoce a šťastný rok 2023!
Upozornění pro majitele hřebců

Upozorňujeme majitele a držitele plemenných hřebců, ať zašlou červené a černé PL na ÚEK a PK. Podají žádost o udělení výběru hřebci na rok 2023 (viz.příloha).
Valná hromada SCHCS - ZRUŠENA!!!

SCHCS oznamuje, že valná hromada svazu, která se měla konat 8. prosince, neproběhne z důvodu velice malé účasti delegátů (nemoc, karanténa). Náhradní termín bude zveřejněn po Novém roce. Členům svazu se omlouváme a přejeme hezké Vánoce a šťastné vkročení do roku 2023.
Závěr 70denního testu hřebců – Martinice

V úterý 8. listopadu se v Martinicích konaly výkonnostní zkoušky, které uzavřely letošní 70denní test hřebců. Komisi ve složení Zdeněk Hruška, MVDr. Zuzana Plundrová, Petr Ticháček, Ing. David Vacek a Petr Vančura se představilo sedm tří a čtyřletých hřebců.

Nejvyšší celkovou známku obdržel Li-Quite (HOLST, 2019, Livello x Quite Capitol), jehož chovatelem je Patrik Sillo a je v majetku Luboše Kozáka. Hřebec byl nejvýše hodnocen za skokové vlohy a dále za jezditelnost a připravenost.

Také druhý Frisco (WEST, 2019, Cantos x Griseldi L) z chovu Luboše Kozáka, v majetku Markéty Vlčanové, zaujal v těchto oblastech. Za jezditelnost a připravenost měl dokonce nejvyšší skóre ze všech koní. Komise dobře hodnotila i čtyřletého hřebce Number One (KWPN, Diamant de Semilly x Heartbreaker, chov. G van de Winkel, maj. Team Nijhof). Ten bral vysokou známku za připravenost a zabodoval i na parkuru.

Všech sedm mladých hřebců bylo vybráno pro plemenitbu. Závěru testu se za účelem licentace úspěšně zúčastnil také hanoverský hřebec Harry P (po Hickstead White, nar. 2017, chovatel a majitel Pavla Zahoře).

Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka tímto děkuje majitelům všech zúčastněných hřebců za velmi dobrou úroveň jejich připravenosti na zkoušky.

 
Závěr 70denního testu

Závěr 70denního testu hřebců proběhne v Martinicích v úterý 8. listopadu jako jednodenní akce, a to od 8:30 hodin. Upozorňujeme chovatele, že při této příležitosti bude možné licentovat i starší hřebce. Katalog najdete v příloze!
 
VIII. Šampionát mladých koní ve skoku ve volnosti – Svržno

Přinášíme vám podrobnější informace o nejúspěšnějších slovenských teplokrevnících, kteří se představili při VIII. Šampionátu mladých koní ve skoku ve volnosti. Ten se konal v sobotu 22. října ve Svržně. Ve volnosti bylo vypsáno šest kategorií dle věku a pohlaví koní. Mezi dvouletými klisnami byla ze zástupkyň CS nejlepší Jumping My Sweet Tarzan (Tarzan x Comme Il Faut, chov. Hanákovi) se známkou 8,42. V soutěži stejně starých hřebců a valachů byl nevýše ve výsledcích z CS valach Heyden (Black and White x Jaspis, chov. A.Kletečková) s hodnocením 7,94. Mezi klisnami ročníku 2019 získala ze slovenských teplokrevníků nejvyšší známku Ita Cave (Night VD KW x Nabab de Reve, chov. J.Ferbas). Komise ji ohodnotila známkou 8,87, což byl vůbec nejlepší výsledek z koní reprezentujících PK CS.

Mezi tříletými hřebci a valachy byl ze zástupců PK slovenský teplokrevník nejvýše valach Picco Night (Night VD KW x Quirado, chov. P. Neguc) s hodnocením 8,39. Vysokou známku 8,67 dostala nejlepší klisna CS mezi čtyřletými, kterou byla Sweet Emotion (Go-On TS x Flamengo De Semilly, chov. J.v Ratzenstein) a mezi hřebci a valachy narozenými 2018 byl vysoko Pikeur du Ruet (Pezetas x Palisco, chov. P.Vraná) se známkou 8,75.

Hodnocení přes 8,00 dostali také další příslušníci CS: tříletá klisna Daria H ( Brando x Filou des Mesnils) chovatel M.Hanousek, stejně stará klisna Scarlet (Night vd Kw x Heartbreak ZH, chov. Dr.Macháčková), čtyřletá Let´s Go Claire (Capibara x Cessano) chovatelka K.Wimmerová a tříletý Dancing Knight M (Night vd Kw x Atlas, chov. O. Macán).
 

V sobotu 22. října se ve Svržně konal VIII. Šampionát mladých koní ve skoku ve volnosti. Nejlepším zástupcem respektive zástupkyní plemene slovenský teplokrevník byla tříletá klisna 80/219 Ita Cave (Night van de Kwakkelhoek x Nabab de Reve, chovatel Jiří Ferbas).
 
Kontrolní den - 70denní test 2022

V Martinicích proběhl 4. října kontrolní den v rámci 70denního testu hřebců. Komisi, která pracovala ve složení Ing. David Vacek, MVDr. Zuzana Plundrová, Petr Ticháček, Zdeněk Hruška a Petr Vančura, se předvedlo sedm hřebců.

Posuzovala úroveň výcviku hřebců při skoku ve volnosti, drezurní úloze a u skokové sekce hřebců rovněž ve skoku pod jezdcem. Komise posoudila stupeň výcviku jako vyhovující u všech účastnících se koní, kterým doporučila pokračování.

Závěr testu je stanoven na 8. listopadu, a to od 8:30 hodin opět v Martinicích. Při této příležitosti bude možné licentovat i starší hřebce.
 
Skokový sport v září 2022

Zástupci PK CS se v posledních týdnech blýskli pěknými výkony v parkurových soutěžích. Michaela Refková v sedle Cessaria (Cassini II x Clintord I) dokončila čistě S* 8. září ve Zduchovicích, v posledním srpnovém týdnu navíc zapsala nulu v S* v pražské Velké Chuchli, a to hned dvakrát. Václav Studnička s Bonie 5 (Guidam Sohn x Chacco-Blue) také nechyboval v S* ve Zduchovicích a v rámci finálového mítinku ČSP v Martinicích nezaváhal v dvouhvězdovém S.

Dvojice Jiří Tměj a Atila (Carrera VDL x Sobarde-E) absolvovala bez chyb třikrát S** při zářijovém ČSP v Litomyšli, a bylo z toho třikrát rovnou vítězství. V Litomyšli se dařilo také jeho stájovému kolegovi Zdeňkovi Hruškovi s Giovanym (Guidam Sohn x Voltaire). 9. záři nechybovali o ST**, o dva dny později pak vyhráli Velkou cenu Litomyšle na úrovni T.

Velmi dobré výkony podával také Caruso 437 (Caruso Medimade x Carpalo) s Matějem Kotalíkem v sedle. 17. září v Chuchli vyhráli S**, které dokončili bez trestných bodů. O den později pak zajeli s nulou S*. Další dvojice Grazie (Guidam Sohn x Lordanos) a Kateřina Mestenhauserová má pěkné výsledky z Ceny Eliota v Praze, a to čistou stotřicítku, jež se jela 7. října. O den později pak přidala třetí místo po bezchybném výkonu v ST**.

 
Výkonnostní zkoušky klisen 2022 Děpoltovice

Letošní poslední výkonnostní zkoušky tříletých klisen proběhly v úterý 27. září v Děpoltovicích. Komise pracovala ve složení Jaromíra Nachtigalová, Petra Vraná a David Vacek. Nejvyšší známku v hodnotě 8,62 dostala 80/372 Night of Victory (Night van de Kwakkelhoek x Jaspis, chov. Milan Matala). Druhá byla 80/389 Bety-Ann (Brando x Phill, chov. Václav Žižka) se známkou 8,18 a třetí místo obsadila Siskin (Santo Domingo x Baroncelli, chov. Karol Rückschloss). Její známka měla hodnotu 8,00.

 

00000163

Akce PK

Výkonnostní zkoušky klisen 2023 (ZZVK)
Újezd 12.9.2023, komise: Ing. David Vacek, Zdeněk Hruška, Ing. Dušan Vantroba

Mnětice 15.9.2023, komise :MVDr. Zuzana Plundrová, Rudolf Doležal, Petr Ticháček

Trojanovice 19.9.2023, komise : MVDr. Vít Holý, Ing. Zdeněk Goščík, Lucie Strnadlová

Děpoltovice 29.9.2023, komise: Ing. David Vacek, Petra Vraná, p.Nachtigalová

Formulář žádosti o podporu najdete v příložených souborech. Dále v přiložených souborech najdete metodiku ke ZZVK pod sedlem. 
Výstava koní a chovatelské akce 2023

Svaz chovatelů CS bude pokračovat ve spolupráci s oblastními svazy.

Místa konání výstav hříbat :

Náchod - Běloves - 4. 6. 2023 PŘIHLÁŠKA - posílejte do 16. 5. na nschk@seznam.cz

Ptýrov - 5. 7. 2023 - Pavlína Bůžková, kone@farmaptyrov.cz,tel. 737 149 214 

Našiměřice - 29. 7. 2023 - Richard Novák, richard_novak@seznam.cz, tel. 721 707 134 (mezi jménem a příjmením v emailu je podtržítko)

Olomouc - 4. - 5. 8. 2023 - František Horník 602 524 866,  hornik.frantisek@seznam.cz

Svržno - 12. 8. 2023

Sedličky - 16. 8. 2023 - Petr Vančura tel. 731 461 302


Písek 
Testační odchovna Pazucha 2023

Jarní třídění hřebečků
9. května 2023 od 10.00 hodin

Zkoušky hřebců
1. června 2023 od 10.00 hodin v areálu JK Hřebčín Suchá

Podzimní třídění hřebečků
27. října 2023 od 10.00 hodin.

 
Valná hromada SCHCS 2023
Místo konání: Martinice
Termín: 15. března 2023

 
Chovatelský den a Cena Ing. Zdeňka Müllera 2023
Místo konání: Martinice
Termín: 10. srpna 2023

 
70denní test hřebců 2023
Místo konání: Martinice
Vstupní den do testu: 7. srpna 2023
Kontrolní den testu: 11. září 2023
Závěr testu: 16. října 2023

Komise: MVDr. Havelka Pavel, Ladislav Arient, Petr Ticháček, Ing. David Vacek, Petr Vančura

Přihlášku, metodiku, drezurní úlohu, parkur i skokovou řadu najdete v přílohách níže. 
 
Výběr hřebců do PK - Körung 2023
Místo konání: Martinice
Termín: 16. března 2023

 
Valná hromada SCHCS - ZRUŠENO!!!

Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka svolává Valnou hromadu na 8. prosince. Proběhne od 15.00 hodin v Martinicích. Podrobnosti a program najdete v příloze. Aktualizace 2/12/2022 - VH SVAZU BYLA ZRUŠENA!
 
Závěr 70denního testu

Závěr 70denního testu hřebců proběhne v Martinicích v úterý 8. listopadu jako jednodenní akce, a to od 8:30 hodin. Upozorňujeme chovatele, že při této příležitosti bude možné licentovat i starší hřebce.
 
Kontrolní den - 70denní test 2022

Kontrolní den 70denního testu se koná v Martinicích 4. října. Katalog hřebců je v příloze. 
Chovatelský den a Cena Ing. Zdeňka Müllera - Martinice 2022

Svaz chovatelů slovenského teplokrevníka zve všechny příznivce CS, chovatele a majitele sportovních koní a plemenných hřebců, ale nejen je, na druhý ročník Chovatelského dne a Cenu Ing. Zdeňka Müllera. Úspěšný první ročník se konal v Martinicích a dějištěm se Martinice stanou pro tuto akci i letos, a to ve středu 24. srpna 2022.
Na programu je přehlídka plemenných hřebců a sedm skokových soutěží, jejichž vrcholem bude právě zmíněná Cena Ing. Zdeňka Müllera. V soutěžích jsou lákavé výhry, zejména v těch speciálně určených pro plemenné hřebce.
Chovatelský den Ptýrov 2022

Farma Ptýrov zve na Chovatelský den, který proběhne 12. července. Konat se budou přehlídky koní všech plemen. Vypsané kategorie jsou pro tříleté klisny, pro klisny s hříbaty a otevřená kategorie. U klisen a hříbat budou samostatně vyhodnoceni nejlepší zástupci plemenných knih ČT a CS. Více v příloze.
70denní test hřebců 2022

Přihlášky hřebců: do 15 srpna 2022

Výběr hřebců do testu: Martinice 30. srpna 2022, komise: MVDr. Zuzana Plundrová, Zdeněk Hruška, Ing. David Vacek, Petr Ticháček, Petr vančura

Kontrolní den testu: Martinice 4. října 2022, komise : MVDr. Zuzana Plundrová, Zdeněk Hruška, Ing. David Vacek, Petr Ticháček, Petr Vančura

Závěr testu: Martinice 8. listopadu 2022 + Přehlídka hřebců CS, komise : MVDr. Zuzana Plundrová, Zdeněk Hruška, Ing.David Vacek, Petr Ticháček, Petr Vančura
 
Valná hromada 2022
Termín Valné hromady Svazu chovatelů slovenského teplokrevníka byl stanoven na 24. srpna 2022. Proběhne v Martinicích při Chovatelském dnu.
Chovatelský den Ing. Zdeňka Müllera, CSc. - Martinice 2022
Vážení přátelé, s potěšením oznamujeme, že svaz uspořádá po loňském úspěchu opět Chovatelský den a Cenu Ing. Zdeňka Müllera, CSc. Proběhne v Martinicích ve středu 24. srpna 2022.
Testační odchovny hřebečků 2022

Testační odchovna Pazucha
5. května 2022 - jarní třídění hřebečků
29. května 2022 - zkoušky hřebečků
28. října 2022 - podzimní třídění hřebečků
Komise: Jaroslav Hupka, Ing. Otakar Vondrouš, p.Jílek

Testační odchovna Písek Nový Dvůr
12. května 2022 - jarní třídění hřebečků
26. května 2022 - základní zkoušky výkonnosti hřebečků
13. října 2022 - podzimní třídění hřebečků
Komise: Ing. Dušan Vantroba, Zdeněk Hruška, Ing. David Vacek
 
Výstavy hříbat 2022
TERMÍNY PRO ROK 2022:

Výstava hříbat Svržno - 13. srpna 2022
 
Akce svazu ve Svržně v roce 2022
Máme tu pro vás první upoutávku na akce, které se konají v roce 2022 ve Svržně ve spolupráci se Svazem chovatelů slovenského teplokrevníka.

V sobotu 13. srpna pořádá spolu se Spolkem chovatelů sportovních koní a Stanicí hřebců Pernarec už poosmé Výstavu hříbat a o den později také Výstavu tříletých klisen. V říjnu se pak můžeme těšit na přehlídku plemeníků (28. října) a VIII. ročník Šampionátu mladých koní ve skoku ve volnosti (29. října).
 

00000126

Slovenský teplokrevník v České republice

Plemenná kniha populace slovenský teplokrevník chovaný v ČR je vedle Českého teplokrevníka druhou plemennou knihou zabývající se šlechtěním teplokrevných koní v České republice. Byla založena v roce 1995 na základě oprávnění Ministerstva zemědělství ČR v rámci znění zákona č. 241/91 Sb., který uznával v České republice dvě vyjmenovaná plemena teplokrevných koní, a to českého teplokrevníka a slovenského teplokrevníka. Proto tedy název slovenský teplokrevník (CS). Od května 2002 vede Plemennou knihu (PK) CS na základě oprávnění Ministerstva zemědělství České republiky uznané chovatelské sdružení Svaz chovatelů CS v ČR, a to podle vlastního Řádu plemenné knihy a Šlechtitelského programu. PK CS je stejně jako PK ČT na území České republiky plnohodnotnou plemennou knihou vedenou podle vlastního schváleného programu.

Hlavním důvodem pro který byla PK CS založena byla snaha nabídnout chovatelům alternativní program šlechtění koní a vnést do šlechtitelského procesu prvek konkurence, který může zcela jistě být zdrojem pokroku. Záměrem je posílení chovatelské soutěživosti a hrdosti, motivace chovatelů a zvětšení prostoru pro uplatnění vlastního názoru chovatele. Slovenský teplokrevník má s českým teplokrevníkem mnoho společného, podobný cíl šlechtění, způsob provádění zkoušek výkonnosti a rovněž i plemenná zvířata hřebce i klisny, z nichž mnohá jsou zapsána v obou PK. Rozdílný je šlechtitelský program, jeho preference a metody používané k dosažení chovného cíle. Zápis klisen do PK CS provádějí inspektoři PK CS . Registraci a označování hříbat provádějí pouze inspektoři PK CS.

Chov koní má mnoho předpokladů k tomu, aby se v podmínkách společné evropské zemědělské politiky stal v České republice dobře prosperujícím odvětvím zemědělské výroby. Doufejme tedy, že nový model organizace šlechtění teplokrevné populace koní v naší zemi povede opravdu ke zdravému soutěžení a ne k šarvátkám a vzájemnému osočování jak je bohužel k naší škodě nezřídkým jevem.