00000127

Dokumenty

Řád plemenné knihy CS
Řád plemenné knihy CS
Sazebník poplatků
Sazebník poplatků
Hodnotitelská komise PK CS
Hodnotitelská komise PK CS
Usnesení valná hromada 14.5.2019
Usnesení valná hromada 4.5.2018

00000146

Formuláře ke stažení

Žádost o udělení výběru do plemenitby v rámci PK CS pro hřebce na rok
Žádost o licentaci hřebce do PK CS
Žádost o zapsání klisny (klisen) do Plemenné knihy Slovenský teplokrevník chovaný v ČR (PK CS)
Závazná přihláška ke členství ve Svazu chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR (SCHCS)
Hlášení změny