00000127

Dokumenty

Zápis schůze březen 2024
Zápis z Valné hromady 2024
Sazebník poplatků 2024
Šlechtitelský program a řád PK - český sportovní kůň
Jednací řád 2023
Zkušební řád 2023
Finanční řád 2023
Stanovy 2023
Zápis z Valné hromady 2023

Zápis z Valné hromady 15. 3. 2023
Usnesení VH 2023

Usnesení z Valné hromady konané 15. 3. 2023
Zápis schůze březen 2023

Zápis ze schůze předsednictva a rady PK - 15. 3. 2023
Zápis z Valné hromady konané dne 24.8.2022
Usnesení VH PK CS 24.8.2022
Usnesení Valné hromady Svazu chovatelů Slovenského teplokrevníka z 25.8.2021
Zápis z Valné hromady konané dne 25.8.2021
Zápis z jednání předsednictva z 20.7.2021
Usnesení PER ROLLAM Valná hromada 12.12.2020
Hodnotitelská komise PK CS
Hodnotitelská komise PK CS
Usnesení valná hromada 14.5.2019
Usnesení valná hromada 4.5.2018

00000146

Formuláře ke stažení

Žádost o udělení výběru do plemenitby v rámci PK CS pro hřebce
Žádost o licentaci hřebce do PK CS
Žádost o zapsání klisny (klisen) do PK český sportovní kůň (PK CS)
Závazná přihláška ke členství ve Svazu chovatelů CS v ČR, z.s.
Žádost o příspěvek - výstava hříbat
Hlášení změny