00000127

Dokumenty

Sazebník poplatků 2022
Zápis z Valné hromady konané dne 24.8.2022
Usnesení VH PK CS 24.8.2022
Usnesení Valné hromady Svazu chovatelů Slovenského teplokrevníka z 25.8.2021
Zápis z Valné hromady konané dne 25.8.2021
Zápis z jednání předsednictva z 20.7.2021
Stanovy
Stanovy Svazu chovatelů Slovenského teplokrevníka v ČR,z.s.
Usnesení PER ROLLAM Valná hromada 12.12.2020
Řád plemenné knihy CS
Řád plemenné knihy CS
Hodnotitelská komise PK CS
Hodnotitelská komise PK CS
Usnesení valná hromada 14.5.2019
Usnesení valná hromada 4.5.2018

00000146

Formuláře ke stažení

Žádost o udělení výběru do plemenitby v rámci PK CS pro hřebce na rok
Žádost o licentaci hřebce do PK CS
Žádost o zapsání klisny (klisen) do Plemenné knihy Slovenský teplokrevník chovaný v ČR (PK CS)
Závazná přihláška ke členství ve Svazu chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR (SCHCS)
Hlášení změny